Prístupový chodník so schodiskom a terasou.

 

Odstavná plocha zo zámkovéj dlažby na ulici Kukučinova v Bánoviach nad Bebravou

Odstavná plocha zo zámkovéj dľažby na ulici Kukučinova pri Bille v Bánovciach nad Bebravou.

Chodník pre peších - Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce.

Kontakt

Martin Jurčík - GAREL A. Kmeťa 531
Bánovce nad Bebravou
95701
0905 721 481 - 038 / 760 1470 garel@stonline.sk